Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej organizuje 16-17 i 23-24 maja 2009 kurs dla studentów i doktorantów w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2009.

Szczegóły na stronie: http://www.ch.pw.edu.pl/3wm/upl/1240394182.pdf