Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza doktorantów Uczelni do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (30.11-01.12.2009 r.) oraz „Zarządzanie projektami” (2-4.12.2009 r.). Szkolenia odbywać się będą w sali 152 Gmachu Głównego PW, w godzinach 9:00-18:00.

Ponadto 23 listopada (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne zamknięte dla uczestników szkolenia, którego celem będzie szczegółowe poznanie przez trenerów zakresu wiedzy i oczekiwań uczestników odnośnie problematyki poruszanej w szkoleniu.

Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl