Wybrana najkorzystniejsza oferta

Szczegółowe informacje w zakładce ” zamówienia publiczne”