Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostawę elementów promocyjnych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu 440920-2009.pdf
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 – SOPZ do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 3 – Wykaz usług do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy do SIWZ.pdf