Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku przygotowanych zasad „Procedury uczelniane Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej” – realizacja w ramach Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu 414504-2009.pdf
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2 – Wykaz usług do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy do SIWZ.pdf
- Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.pdf