28 stycznia 2010 r. już po raz drugi zostaną wręczone, przyznane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, stypendia naukowe dla doktorantów i młodych doktorów, a także naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich.

W zakończonych konkursach, Komisja Konkursowa Centrum wyłoniła 75 beneficjentów, którzy na realizację prac badawczych w jednostkach Uczelni, jak i na realizację badań w ośrodkach zagranicznych otrzymają w sumie ponad 2,2 mln zł. Stypendia są współfinansowane w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierza Kurnika i Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych, prof. Stanisława Janeczko, odbędzie się 28 stycznia br., o godzinie 16.00, w sali 134 Gmachu Głównego Politechniki.

Szczegółowych informacji udziela: Centrum Studiów Zaawansowanych