27 stycznia 2010r. rozpocznie się szkolenie “Tworzenie i publikacja multimedialnych materiałów dydaktycznych w sieci Internet i na DVD”

Celem szkolenia jest zaznajomienie nauczycieli z najnowszymi technologiami umożliwiającymi graficzne opracowanie i publikację materiałów dydaktycznych w sieci Internet oraz na DVD.

Przyswojona wiedza pozwoli zarówno na samodzielne przygotowanie i opublikowanie materiałów, jak i na świadomy wybór sposobu prezentacji i zlecenie osobom trzecim przygotowania materiałów w bardziej zaawansowanych, czasochłonnych technologiach.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli akademickich, nauczycieli ze szkół średnich i gimnazjów oraz wszystkich osób prowadzących kursy lub przygotowujących materiały dydaktyczne.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń. Na pierwszą edycję kursu zostanie przyjęta grupa 18 osób.

Kursy będą prowadzone w formie dwudniowych sesji organizowanych w środę i piątek w godzinach 14-18. Całe szkolenie trwa 3 miesiące.
Pierwsza edycja rozpoczyna się 27 stycznia 2010 roku!

Organizatorem kursu jest Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej PW.