“Emisja głosu” to 30 -godzinne zajęcia dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Politechnice Warszawskiej.

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 15.00 – 16.30, w sali 425 A, w Gmachu Głównym PW. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 3 marca 2010 r.

Zapisy u prowadzącego – e-mail: ewaszmyd@wp.pl koniecznie z tytułem „emisja dla nauczycieli” lub bezpośrednio przed zajęciami.

Uczestnicy nie ponoszą opłat związanych z udziałem w ww. zajęciach.