Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w kursie “Zastosowania równań różniczkowych w naukach technicznych”. Kurs  odbywał się będzie w środy o godz. 17:15. Początek zajęć 3 marca 2010.

Kurs odbywa się w ramach zadania nr 53: “Przygotowanie i koordynacja serii kursów — matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego”.

Kurs będzie odbywał się w środy o godz. 17:15. Początek zajęć 3 marca 2010, sala 315 (III p.).

Przewidywane terminy zajęć:
03 marca 2010
10 marca 2010
17 marca 2010
24 marca 2010
31 marca 2010
07 kwietnia 2010
14 kwietnia 2010
21 kwietnia 2010
28 kwietnia 2010
05 maja 2010
12 maja 2010
19 maja 2010
26 maja 2010
09 czerwca 2010
16 czerwca 2010

Kursy zastosowań matematyki adresowane są do:

  • kadry akademickiej,
  • pracowników naukowo-badawczych,
  • kadry kierowniczej,
  • doktorantów,
  • wszystkich innych zainteresowanych.

Uczestnicy kursów będą mogli zapoznać się z przystępnie podanymi najnowszymi osiągnięciami wybranych działów matematyki, ze szczególnych uwzględnieniem metod statystycznych, procesów stochastycznych, analizy matematycznej, równań różniczkowych, metod numerycznych, matematyki dyskretnej, optymalizacji i badań operacyjnych, sztucznej inteligencji itd.

Tematyka kursów pozwoli słuchaczom nabyć/pogłębić umiejętności matematyczne w priorytetowych dla kraju dziedzinach, m.in. w zakresie statystycznej kontroli jakości, biostatystyki, ekologii, podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i wydobywania wiedzy, ubezpieczeń i finansów, modelowania matematycznego procesów technicznych i zjawisk fizycznych itp.

Czas trwania każdego z kursów: 32 godziny.

Efektem przeprowadzonego kursu będzie:

  • poznanie przez słuchaczy różnorodnych narzędzi matematycznych i nabycie umiejętności posługiwania się nimi w praktyce,
  • nabycie doświadczenia w budowaniu i właściwej interpretacji modeli matematycznych,
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych, sprzyjających podniesieniu jakości pracy w zespole,
  • poszerzenie wiedzy uczestników i takie jej ukształtowanie, które uczyni ich bardziej samodzielnymi w dalszym samokształceniu.

Rezultaty szkolenia będą oceniane na podstawie kolokwiów oraz dyskusji. Uczestnicy kursów otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia oraz zdobyte umiejętności.

Kursy prowadzone są na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Szczegółowe informacje, harmonogram kursów oraz zapisy znajdują się na stronie http://kursy.mini.pw.edu.pl/