Kierownik Studium Języków Obcych ogłasza “Konkurs o dofinansowanie szkoleń zagranicznych oraz szkoleń i konferencji krajowych dla nauczycieli akademickich”.

Dofinansowanie może zostać przyznane nauczycielom akademickim zatrudnionym w Studium Języków Obcych PW w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach Konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na:

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

  • Opłata szkoleniowa: 2 osoby – do 2920,32 zł na osobę
  • Koszty przejazdu: 2 osoby – do 540,80 zł na osobę
  • Koszty zakwaterowania: 2 osoby – do 865,28 zł na osobę

WYJAZDY KRAJOWE- SZKOLENIA I KONFERENCJE:

  • Opłata szkoleniowa: 2 osoby – do 162,24 zł na osobę
  • Koszty przejazdu: 2 osoby – do 216,32 zł na osobę
  • Koszty zakwaterowania: 2 osoby – do 162, 24 zł na osobę

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, pok. 417 Gmach Główny od 8 marca do 12 kwietnia 2010 r. do godziny15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie, formularze wniosków dostępne są na stronie  Studium Języków Obcych.