Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/12/POKL) oraz dla nauczycieli akademickich (CAS/13/POKL).

Spotkanie informacyjne odbędzie się 31.03.2010 r., godz.15.15, sala 208 gg PW.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej: ul. Polna 50, pok. 715 (VII piętro, Gmach Oficyny Wydawniczej PW)

od poniedziałku 29 marca do piątku 16 kwietnia 2010 r. w godzinach 8 00 – 16 00.

Beneficjentem naukowego stypendium wyjazdowego może zostać doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską (konkurs CAS/12/POKL) bądź nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Warszawskiej (konkurs CAS/13/POKL).
Kandydaci do naukowego stypendium wyjazdowego powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Nie dopuszcza się możliwości jednoczesnego korzystania z dwóch rodzajów stypendiów w ramach Projektu.

W ramach Konkursów możliwe jest otrzymanie wsparcia na okres od 1 do 6-ciu miesięcy. Komisja będzie oceniać adekwatność wnioskowanego okresu wsparcia i może go zmienić. Stypendium w wysokości 8 000 zł dla doktorantów, a w przypadku nauczycieli akademickich 12 000 zł, będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu.

Szczegółowych informacji na temat konkursów mozna uzyskać w biurze CSZ, pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: csz@csz.pw.edu.pl.

www: http://www.csz.pw.edu.pl

Do pobrania: