Archiwum dla Kwiecień, 2010

ASK – admissions open!

Architecture for Society of Knowledge has now opened the admission application system.

Więcej >

“Wykłady specjalne” CSZ

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na wykłady specjalne oferowane w ramach Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych.

Więcej >

“Wykłady zapraszane” CWM

“Wykłady zapraszane” to działanie mające na celu umożliwienie studentom oraz pracownikom Politechniki Warszawskiej spotkania się ze znakomitymi przedstawicielami nauki, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Więcej >

Wykłady “profesorów wizytujących” CSZ

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wykładów w ramach akcji “Profesorowie wizytujący“,
organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych.

Więcej >

Konkurs dla doktorantów-celowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o celowe, naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów PW (CAS/14/POKL) na dwumiesięczny wyjazd naukowy do Mathematical Sciences Center Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie w okresie od 28 czerwca do 27 sierpnia 2010 r.

Więcej >

Kurs “Emisja głosu”

Od 3.03. do 16.06.2010r. organizowane będą zajęcie w ramach kursu “Emisja głosu” dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Politechnice Warszawskiej.

Więcej >

Seminarium pedagogiczne w semestrze letnim

Od 2.03. do 22.06. 2010r. przeprowadzone będą wykłady i ćwiczenia, organizowane w ramach zadania 49 “Seminarium pedagogiczne dla doktorantów i nowoprzyjętych asystentów.

Więcej >

Stypendia stażowe za granicą- konkurs do 10.05.2010r.

Wnioski o stypendium na 3-miesięczny staż za granicą należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10.05.2010 .Wysokość stypendium za granicą wynosi: 2184,- zł. miesięcznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Leszka Wawrzyniuka (l.wawrzyniuk@mchtr.pw.edu.pl) lub na stronie Wydziału Mechatroniki.

Kurs „HPLC i techniki łączone w biotechnologii”

17 i 18 kwietnia 2010r. , w godz. 9.00 -17.00, odbędzie się kurs HPLC i techniki łączone w biotechnologii”. Kurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej >

Staże długoterminowe – lista laureatów 2010r.

Zapraszamy do zapoznania się z nazwiskami tegorocznych laureatów staży długoterminowych studentów Wydziału Chemicznego I edycji 2010 roku.

Więcej >

Nowe formularze wniosków

W związku z zarządzaniem Rektora nr 17/2010r z dnia 22 marca 2010r. W sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia od 1 kwietnia obowiązują nowe formularze wniosków.

Aktualne formularze  znajdują się w zakładce Materiały-księgowość.