Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o celowe, naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów PW (CAS/14/POKL) na dwumiesięczny wyjazd naukowy do Mathematical Sciences Center Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie w okresie od 28 czerwca do 27 sierpnia 2010 r.

Pobyt na Uniwersytecie Tsinghua zakłada uczestnictwo w następujących zajęciach kursów letnich (według programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia):

  • Abelian varieties;
  • Introduction to Arakelov geometry;
  • Introduction to Automorphic forms.

Uniwersytet Tsinghua pokrywa koszty zakwaterowania uczestników. Uczestnicy zwolnieni są z opłaty czesnego za kursy.

Stypendium w wysokości 8 000 zł będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu.

W Konkursie mogą wziąć udział doktoranci będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że ukończenie studiów doktoranckich nie nastąpi przed 31 sierpnia 2010. W konkursie CAS/14/POKL przewiduje się przyznanie do dwóch stypendiów.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej: ul. Polna 50, pok. 715 (VII piętro, Gmach Oficyny Wydawniczej PW)

od poniedziałku 12 kwietnia do poniedziałku 26 kwietnia 2010 r. w godzinach 800 – 1600.

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 26 kwietnia 2010 r. o godzinie 1600.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na  www.csz.pw.edu.pl lub w siedzibie CSZ,  pod nr. tel.: (0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: csz@csz.pw.edu.pl.

Do pobrania: