17 i 18 kwietnia 2010r. , w godz. 9.00 -17.00, odbędzie się kurs HPLC i techniki łączone w biotechnologii”. Kurs przeznaczony jest dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

TEMATYKA KURSU:
Wykłady poświęcone są następującym zagadnieniom:

  • mechanizmom i wpływowi parametrów chromatograficznych na rozdzielanie związków w chromatografii w normalnym i odwróconym układzie faz, chromatografii par jonowych, jonowymiennej i wykluczania
  • podstawom działania detektorów łączonych z HPLC oraz doborowi warunków chromatograficznych dostosowanego detektora(UV – Visifluorymetrycznego, ICP MS i ESI MS)
  • elementom walidacji metod analitycznych w chromatografii cieczowej
  • rozwiązywaniu problemów związanych z przygotowaniem: próbki, metody oraz aparatu do analizy

Ćwiczenia są realizowane z użyciem chromatografów cieczowych połączonych z detektorem spektrofotometrycznym, fluorymetrycznym, spektrometrami mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie (ESI MS) oraz w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP MS).

Kurs przeznaczony jest dla studentów zarejestrowanych na co najmniej VI semestrze studiów
i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Regulamin kursu w pokoju 318 Gmach Chemii.
Szczegółowych informacji udziela: lenka@ch.pw.edu.pl.

plakat informacyjny kurs HPLC 17-18.04.2010r.