Od 2.03. do 22.06. 2010r. przeprowadzone będą wykłady i ćwiczenia, organizowane w ramach zadania 49 “Seminarium pedagogiczne dla doktorantów i nowoprzyjętych asystentów.

W semestrze letnim prowadzone będą wykłady:

  • Pedagogika ogólna
  • Psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się
  • Wykorzystanie technik multimedialnych w edukacji
  • Zastosowanie logiki w nauczaniu
  • Dydaktyka Szkoły Wyższej

Wykłady będą odbywać się we wtorki, w sali 134 Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1
Ćwiczenia z “Emisji głosu” będą odbywać się w środy, w sali 425 A Gmach Główny PW, Plac Politechniki 1.

Dostępny jest harmonogram seminarium pedagogicznego_semestr letni 2010.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na zajęcie na stronie www.spd.pw.edu.pl
lub w sekretariacie Seminarium:
ul. Polna 50 pok. 702, VII piętr Gmachu Oficyny Wydawniczej PW
tel.: 022 234 57 62
e-mail:  seminarium.pedagogiczne@ca.pw.edu.pl

Kierownikiem zad. 49 jest Prof. nzw dr hab. Józef Marzęcki.