Wnioski o stypendium na 3-miesięczny staż za granicą należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10.05.2010 .Wysokość stypendium za granicą wynosi: 2184,- zł. miesięcznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Leszka Wawrzyniuka (l.wawrzyniuk@mchtr.pw.edu.pl) lub na stronie Wydziału Mechatroniki.