Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na wykłady specjalne oferowane w ramach Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych.

Harmonogram wykładów specjalnych
Centrum Studiów Zaawansowanych

Wykładowca

Temat wykładu

Termin i miejsce

prof. Jan Fronk (UW) Wstęp do biologii molekularnej
(15 godzin)
wtorki, godz. 18:15-20:00
(od 20 kwietnia),
s. 144 Gmach Główny
dc. dr hab. Teresa Regińska (IMPAN) Zastosowanie metod numerycznych
(15 godzin)
wtorki, godz. 16:15-18:00
(od początku semestru z przerwą 19.03-28.03),
s. 215 Gmach Główny

dr Dorota Kobylińska Psychologia osobowości i wspierania rozwoju osobowości
(15 godzin)
poniedziałki, godz. 16:30-18:00 (2 godz./tyg. od początku semestru, bez 26.04),
s. 215 Gmach Główny
Uwaga: wykład z 19 kwietnia został przeniesiony na 17 maja. Sala i godzina bez zmian.
prof. Małgorzata Igalson (PW) Ogniwa słoneczne (Solar cells)
(15 godzin)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, (2 godz./tyg. od początku semestru),
s. 226 Gmach Główny
prof. Krzysztof Zaremba (PW),
doc. dr inż. Piotr Brzeski (PW)
Wybrane techniki obrazowania medycznego
(30 godzin)
czwartki, godz. 12:15-14:00
s. 208 Gmach Główny PW