“Wykłady zapraszane” to działanie mające na celu umożliwienie studentom oraz pracownikom Politechniki Warszawskiej spotkania się ze znakomitymi przedstawicielami nauki, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Harmonogram wykładów zapraszanych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

Harmonogram_wykłady zapraszane do pobrania

Wykładowca

Temat wykładu

Termin

Miejsce

Prof.Stefan Stefańczyk Topics in Relational Databases Theory (15 godz.) 31.03-30.04.2010 Wydział MiNI
Prof. Per Lind
  1. The Reciprocal Benefits between Science and Commerce
  2. Course in Management and Entrepreneurship

(30 godz.)

26-30.04.2010
17-21.05.2010
Wydział EiTI
Dr Grażyna Odyniec
  1. Nuclear Reaction Physics
  2. Scientific and Technical Aspects of Large Physics Experiments

(24 godz.)

8-30.05.2010 Wydział Fizyki
Prof. Sohail Anwar Microcontrollers, Signals and Systems, Programmable Logic Controllers(30 godz.) 3-17.05.2010

Wydział Elektryczny
Prof. Jerzy Floryan Hydrodynamic Stability Theory(30 godz.) 1-30.05.2010 Wydział MEiL
Prof. Paul Tobin PSpice Simulation Environment (30 godz.) 16-28.05.2010 Wydział Elektryczny
Prof. Mufit Aki
  1. Colloidal Processing of Ceramics – deagglomeration of nanoceramic powders
  2. Advanced Ceramic Processing
  3. Crystal Chemistry of Ceramic Materials
  4. Equilibrium and Non-equilibrium Ceramic Systems
  5. Structural Characterization of Materials

(15 godz.)

maj/czerwiec
2010r.
Wydział Chemiczny
Dr Jarosław Gryz Database Query Optimazation (30 godz.) 10-28.05.2010 Wydział EiTI
Prof. Kim Fowler Hardware and software issues in developing real-time and embedded systems. (30 godz.) 19.05-4.06.2010 Wydział Elektryczny
Prof. K.Miller „The Art of Modelling and Simulation in Engineering”, “Advanced Topics in Numerical Analysis” 31.05-15.06.2010 Wydział MEiL
Prof. A.Nowak „Reliability of Structures” październik 2010 Wydział Inżynierii Lądowej
Prof. Jacek W. Kamiński Air Quality and regional Climate Modelling
(30 godz.)
październik/listopad 2010r. Wydział Inżynierii Środowiska
Prof. Ahmed Boubaker „Use of Renewable Energies in Sahara Conditions” listopad 2010 Wydział Elektryczny