Według raportu przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez  Pentor Research International, czołowej agencji badania opinii publicznej na polskim rynku, w opinii pracodawców Politechnika Warszawska jest najlepszą uczelnią.

Na sukces Politechniki Warszawskiej złożyło się wiele czynników, ale jak mówi jej rektor,
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
: – Najważniejsze jest, by kształcić szeroko, nie w ramach wąskich specjalności, bo świat jest coraz bardziej skomplikowany, a od inżynierów wymaga się sprawnego poruszania się na pograniczu różnych dziedzin wiedzy. Politechnika dużą rolę przywiązuje do przedmiotów podstawowych – matematyki, fizyki, chemii, ekonomii oraz zagadnień związanych z kulturą informatyczną oraz do znajomości języków obcych. Poza tym Politechnika Warszawska nieustannie wsłuchuje się w sygnały wysyłane z rynku pracy. Przy Rektorze działa rada konsultacyjna, która skupia 30 absolwentów PW, kierujących liczącymi się firmami. Doradzają nam w zakresie transferu technologii, innowacji i nowoczesnego kształcenia inżynierów. Współpracujemy z konfederacjami pracodawców, których prezesi zasiadają w Konwencie Uczelni. Współdziałamy również z wieloma firmami, między innymi przy organizacji praktyk, by nasi studenci jak najwcześniej mieli szansę na zetknięcie się z przemysłem i realiami pracy inżynierskiej – wyjaśnia prof. Włodzimierz Kurnik.

Źródło: Biuro promocji i informacji PW

Do udziału w badaniu zaproszeni zostali właściciele, współwłaściciele, prezesi i wiceprezesi przedsiębiorstw oraz osoby odpowiedzialne za politykę kadrową. W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba firm, które wzięły udział w badaniu – w tym roku badanie zostało zrealizowane na próbie 856 pracodawców działających na terenie całej Polski.
Była to próba reprezentatywna ze względu na sektor działalności, województwo oraz wielkość firmy. 28% badanych przedsiębiorstw zatrudniało powyżej 249 pracowników, 19% od 50 do 249 pracowników, pozostałe przedsiębiorstwa zatrudniały mniej niż 50 osób. Przeważały firmy z województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Ogólnym założeniem badania preferencji pracodawców, które przygotowaliśmy na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy było określenie, które uczelnie cieszą się największym prestiżem w kręgu osób odpowiedzialnych za politykę kadrową przedsiębiorstw działających w Polsce.

Pełny tekst artykułu oraz szczegóły dotyczące raportu na stronie www.perspektywy.pl.