Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza doktorantów PW na szkolenia z zakresu umiejętności negocjacyjnych oraz szkolenia z umiejętności interpersonalnych.

Szkolenia odbędą się w dniach 11-12.06.2010r. ( szkolenie z zakresu umiejętności negocjacyjnych) oraz 14-16.06.2010r. ( szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych).

1. Szkolenie z zakresu umiejętności negocjacyjnych

Temat: „Negocjacje i wykorzystywanie inteligencji społecznej w budowaniu relacji interpersonalnych w i kierowaniu nimi”
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników umiejętności prowadzenia negocjacji opartych na umiejętności budowania i podtrzymywania relacji z drugą osobą, w tym na wykorzystywaniu własnej inteligencji społecznej (rozumianej jako wiedza o relacjach społecznych i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce) w celu zbudowania atmosfery współpracy poprzez otwarte komunikowanie swoich potrzeb i celów.
Czas trwania
: szkolenie będzie trwało dwa dni, 11-12.06.2010r.
Grupa docelowa: 12 doktorantów Politechniki Warszawskiej.

2. Szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych:

Temat: „Komunikacja interpersonalna, asertywność i zarządzanie emocjami”
Cel szkolenia
: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności w obszarze komunikacji interpersonalnej, co ma wpłynąć efektywnie na proces współpracy z innymi osobami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz naukowym.
Czas trwania
: szkolenie będzie trwało trzy dni, 14-15-16.06.2010r.
Grupa docelowa: 12 doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Szkolenia odbywać się będą w Gmachu Instytutu Matematycznego PAN, ul. Śniadeckich 8, Warszawa, w godzinach 900-1800 (numery sal zostaną przekazane uczestnikom przed szkoleniem). W ramach szkolenia przewidziane są przerwy kawowe i obiad dla uczestników. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymienionymi w nim załącznikami nie później niż  do 07.06.2010 r. do godziny 1600 (poniedziałek) oraz posiadanie statusu doktoranta w Politechnice Warszawskiej i zajęcie od pierwszego do dwunastego miejsca na liście rankingowej (osobnej dla każdego szkolenia), tworzonej w oparciu o kryteria dane poniżej.
Wnioski należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych, ul. Polna 50, lok. 715 w godzinach 800-1600 (Gmach Oficyny Wydawniczej PW).

Szczegółowe warunki rekrutacji podane są na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych.

Do pobrania:

oswiadczenie_uczestnika CSZ

formularz szkolenia CSZ