Poniżej przedstawiamy wyniki Komisji Konkursowej Centrum Studiów Zaawansowanych dot. konkursu o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/12/POKL oraz dla nauczycieli akademickich CAS/13/POKL.

Do pobrania listy osób, które otrzymały stypendium w ramach obu konkursów wraz z decyzją Komisji Konkursowej na temat przyznanego okresu finansowania. Osoby wymienione na listach otrzymają stypendium po podpisaniu umowy z CSZ PW.

Pozostałe informacje dotyczące programu stypendialnego uzyskać można w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych.

Do pobrania:

wyniki_cas13_pokl

wyniki_cas12_pokl