Do 25 maja 2010r. do godz. 12:00 można składać oferty w ramach przetargu nieograniczonego na “druk i dostawę Handbooka dla studentów obcokrajowców”- znak postępowania ZP/PRPW/PN/1/2010.

Szczegółowe informacje w zakładce “zamówienia publiczne”.