Ważna informacja dla uczestników Seminarium:

Uczestnicy, którzy jeszcze nie oddali pracy domowej z Dydaktyki Szkoły Wyższej/ Pedagogiki Ogólnej, są zobowiązani do doniesienia jej do Zakładu Filozofii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Noakowskiego 18/20 pok. 509 lub 519.