Archiwum dla Lipiec, 2010

Przetarg na mat.promocyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na: opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Numer ogłoszenia: 231352-2010

Termin składania ofert: 10.08.2010r. do godz. 12:00

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne

Wakacyjna oferta Biura Karier

W okresie wakacyjnym Biuro Karier PW zaprasza studentów na:

  • warsztat “Negocjacje” - 7.08.2010r., godz. 9.00-17.00
  • konsultacje z prawnikiem “Jak założyć własną firmę”- 10.08.2010r. , godz.14:00-16:00

Szczegółowe informacje: Biuro Karier  Politechniki Warszawskiej.

Wyjaśnienia dot. treści SIWZ

Odpowiedz na pytanie dot. przetargu na: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej“, Nr ogłoszenia w BZP: 210510-2010 z dnia 15.07.2010 r.

wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne

Jak założyć własną firmę?

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej na konsultacje z prawnikiem.

Więcej >

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent/specjalista ds. programów stypendialnych w Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Więcej >

Zamówienia publiczne-agencje rekrutacyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”. Termin składania ofert: 2.08.2010r.

Szczegółowe informacje w zakładce: zamówienia publiczne.

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia!!

Wakacyjne warsztaty Biura Karier:

Zapraszamy!

Zamówienia publiczne- handbook

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_handbook.

Zamówienia publiczne-agencje rekrutacyjne

Informacja o unieważnieniu postępowania.