Zapraszamy do udziału w przetargu na: opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Numer ogłoszenia: 231352-2010

Termin składania ofert: 10.08.2010r. do godz. 12:00

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne