Archiwum dla Sierpień, 2010

Oferta pracy

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Kierownik Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”informują o wolnym etacie na stanowisku ADIUNKTA w Zakładzie Mikrobioanalityki na Wydziale Chemicznym.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 24 września 2010r.

Szczegółowe informacje: WCh konkurs adiunkt2_oferta pracy

Zmiana Wykonawcy-postępowanie nr ZP/PRPW/PN/4/2010

W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie” (Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/4/2010) w Części I uchylił się od zawarcia umowy, wybrana została najkorzystniejsza z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej_Cz I- Pismo z dnia 25.08.2010r.

Wrześniowe warsztaty z Biurem Karier

Biuro Karier zaprasza wszystkich studentów Politechniki na wrześniowe warsztaty:

  • “Sztuka prezentacji najpiękniejszą ze sztuk”- 3 września 2010, piątek 10:00 – 17:00
  • “Rekrutacja bez tajemnic“- 4 września 2010, sobota 10:00 – 16:00

Szczegółowe informacje o warsztatach na stronie: www.bk.pw.edu.pl

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/5/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne_pismo z dnia 24.08.2010r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi do pytań do treści SIWZ w ramach postępowania: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”, Nr ogłoszenia w BZP: 249262-2010 z dnia 13.08.2010 r.

Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2010 r.o godz.12:00

Do pobrania:  Wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne_19.08.2010r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu “Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie (Nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.) Zamawiający wybrał najkorzystniejsze Oferty:

Zamówienia publiczne- agencje rekrutacyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”. Termin składania ofert: 23.08.2010r.

Szczegółowe informacje w zakładce: zamówienia publiczne.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/3/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o unieważnieniu postepowania_agencje rekrutacyjne- pismo z dnia 09.08.2010r.

Oferta pracy

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Kierownik Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” informują o wolnym etacie na stanowisku ADIUNKTA w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Instytutu Biotechnologii na Wydziale Chemicznym.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 27 sierpnia 2010r.

Szczegółowe informacje-WCh konkurs adiunkt_praca

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ – materiały promocyjne

Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie“, nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ mat promocyjne