Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu na “opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz druk materiałów promocyjnych oraz umieszczenie reklam i linków sponsorowanych na portalach internetowych i umieszczenie ogłoszeń w prasie“, nr ogłoszenia w BZP: 231352-2010 z dnia 30.07.2010 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ mat promocyjne