Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/3/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o unieważnieniu postepowania_agencje rekrutacyjne- pismo z dnia 09.08.2010r.