Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie nr ZP/PRPW/PN/5/2010, “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postępowania_agencje rekrutacyjne_pismo z dnia 24.08.2010r.