Poniżej przedstawiamy odpowiedzi do pytań do treści SIWZ w ramach postępowania: “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”, Nr ogłoszenia w BZP: 249262-2010 z dnia 13.08.2010 r.

Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2010 r.o godz.12:00

Do pobrania:  Wyjaśnienia SIWZ_agencje rekrutacyjne_19.08.2010r.