Zapraszamy do udziału w przetargu na “ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej”.

Nr ogłoszenia: 273952-2010
Termin składania ofert: 20.09.2010r.

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne.