Informujemy, iż zostały dokonane zmiany w treści SIWZ przetargu nieograniczonego nr 273952 – 2010 “przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami”. W piśmie udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców.

CSZ odpowiedzi na pytania wykonawców 07092010

CSZ modyfikacja treści SIWZ pismo z dnia 08.09.2010

CSZ odpowiedzi na pytania Wykonawców pismo z dnia 09.09.2010