7 października 2010 roku w godz. 09:00 – 17:00. zapraszamy na warsztat z zakresu doradztwa zawodowego. Warsztat oparty jest na koncepcji osobowości zawodowej Johna Hollanda, przeznaczony jest dla osób, które stają przed wyborem ścieżki zawodowej.

Celem warsztatu jest

  • pomoc w identyfikacji mocnych stron oraz umiejętności przydatnych w preferowanym środowisku pracy
  • określenie swojego potencjału zawodowego i wykorzystanie go w różnych obszarach obecnego rynku pracy
  • pokazanie uczestnikom warsztatu, że obszar poszukiwania pracy może być szerszy, niż ściśle wyznaczony przez ukończony kierunek studiów.

Warsztat składa się z trzech bloków tematycznych:

  • autoanaliza, czyli określenie swojego typu osobowości zawodowej oraz preferowanego środowiska pracy wg koncepcji Johna Hollanda
  • mocne strony i umiejętności niezbędne w preferowanym środowisku pracy – jak można je rozwijać
  • twórcze myślenie w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy.

Zapisy: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym należy:

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  • zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje » www.bk.pw.edu.pl

Warsztat jest bezpłatny , brak cateringu.