Tytuł postępowania: Dostawa serwerów z monitorami i oprogramowaniem dla Biura ds. Rozwoju oraz Ośrodka kształcenia na odległość OKNO PW realizującego projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Termin składania ofert: 21 października 2010 r., godz. 10:30

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania ze strony: zamówienia publiczne