Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w Rankingu “Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”. Tytuł honorowy „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” ma wyróżniać te Uczelnie Wyższe, które „dostarczając” na rynek pracy odpowiednio przygotowanych absolwentów mają istotny udział w budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw, a pośrednio pozytywnie oddziałują na potencjał ekonomiczny całej polskiej gospodarki.

Wyniki badań wskazują, iż dla pracodawców przy zatrudnianiu pracownika najważniejsza jest wiedza i umiejętności posiadane przez kandydata do pracy.

W działaniach uczelni wyższych priorytetem powinno być więc położenie większego nacisku na praktykę, poprzez m.in.:

  • diagnozę zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zgłaszane przez pracodawców
  • oraz umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności – w ramach staży, praktyk, czy seminariów organizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie http://uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/