Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs “sensory i biosensory” organizowany w ramach zad. 24 przez Wydział Chemii PW.

Kurs odbędzie się w dniach: 23-24 października oraz 6-7 listopada 2010r.

Wykłady poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • budowa, podział i zasada działania sensorów chemicznych
  • rodzaje i charakterystyka poszczególnych grup biosensorów
  • problemy miniaturyzacji sensorów i biosensorów
  • budowa, zasada działania i zastosowania elektronicznego języka
  • zastosowanie sensorów i biosensorów w analizie procesowej

Ćwiczenia laboratoryjne będą ilustracją tematów poruszanych podczas wykładów i będą dotyczyły:

  • biosensorów potencjometrycznych
  • biosensorów amperometrycznych
  • zastosowania biosensorów w układach przepływowych do analiz klinicznych
  • zastosowania elektronicznego języka do rozpoznawania próbek spożywczych

UCZESTNICY KURSU

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy studentów zarejestrowanych na co najmniej V semestrze i doktorantów będących uczestnikami studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską.

ZGŁOSZENIA

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu na adres: lukegor@ch.pw.edu.pl(prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen i specjalności  – w przypadku zbyt dużej liczby chętnych decyduje: stopień zaawansowania studiów, specjalność, średnia ocen, kolejność zgłoszeń).

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Łukasz Górski, Zakład Mikrobioanalityki, pok. 10 (Gmach Starej Chemii), lukegor@ch.pw.edu.pl.