Weź udział w STUDIACH PODYPLOMOWYCH oferowanych przez Politechnikę Warszawską.

Do 25 października 2010r. przedłużony został termin naboru na studia:

 • Informatyczne Systemy Zarządzania (Wydział Mechatroniki)
 • Systemy Inteligentnych Budynków (Wydział Elektryczny)
 • Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce (Wydział Elektryczny)
 • Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych (Wydział Elektryczny)
 • Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej (Wydział Elektryczny)
 • Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 • Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
 • Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (Wydział Inżynierii Środowiska)

oraz w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (http://www.pw.plock.pl/):

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Fizyka dla nauczycieli subregionu płockiego
 • Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym
 • Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych
 • Wiedza o Unii Europejskiej i wykorzystaniu Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje o studiach można uzyskać w poszczególnych jednostkach Wydziałowych PW lub w zakładce studia podyplomowe.