Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) ogłasza konkurs o stypendia dla młodych doktorów Politechniki Warszawskiej. Wnioski można składać od 2 do 17 listopada 2010r.

Spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego konkursu odbędzie się w czwartek, 4 listopada  2010 r.
o godzinie 15.15 w 152
w Gmachu Głównym PW.
Stypendium w wysokości 1 500 zł, będzie wypłacane co miesiąc, przez okres max. 2 lat.

Beneficjentem naukowego stypendium może zostać osoba ze stopniem doktora uzyskanym w okresie ostatnich 3 lat liczonym od daty ogłoszenia konkursu, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w Politechnice Warszawskiej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze CZS Politechniki Warszawskiej: Pl. Politechniki 1,
p. 152, Gmach Główny PW,  od wtorku 2 listopada do środy 17 listopada  2010 r.,  w godzinach 8.30 – 16.00.

Stypendia dla młodych doktorów_listopad 2010r.

Regulamin oraz dokumenty dla kandydatów dostępne są na stronie www.csz.pw.edu.pl