Centrum Studiów Zaawansowanych PW w semestrze zimowym 2010/2011 zaprasza na wykłady:

 • wykłady podstawowe
 • wykłady specjalne
 • wykłady profesorów wizytujących

WYKŁADY PODSTAWOWE

 • Metody Spektroskopowe (30 godzin)
  prof. Michał Malinowski (PW), prof. Rajmund Bacewicz (PW), prof. Witold Danikiewicz (IChO PAN)
  środy, godz. 12:15-14:00 s. 208 Gmach Główny
 • Półprzewodniki – rola w epoce informacyjnej (30 h)
  prof. Marian Grynberg (UW)
  czwartki, godz. , 10.15 – 12.00 s. 226 Gmach Główny
 • Statystyka matematyczna (30 godzin)
  prof. Ryszard Zieliński (IMPAN)
  poniedziałki, godz. 8:15-10:00 s.208 Gmach Główny
 • Sterowanie układami dynamicznymi (30 godzin)
  prof. Bronisław Jakubczyk (IMPAN)
  środy, godz. 16:15-18:00, s.215 Gmach Główny

WYKŁADY SPECJALNE

WYKŁADY PROFESORÓW WIZYTUJĄCYCH (plakat z ofertą)

 • prof. Maria Aparecida Soares Ruas, ICMC- Universidade Sao Paulo, Brazil

Surfaces in Euclidean spaces from the singularity theory view point

1. Basic introduction to singularity theory
2. Contact between manifolds
3. Surfaces in 3 and 4 dimensional spaces
4. Surfaces in higher dimensional spaces. Open problems

12, 19, 26 październik 2 listopad 2010, godz. 14.15 s. 164 Gmach Elektroniki
 • prof. Joanna Szpunar, LCABIE Centre National de la Recherche Scientifique, France
27.10., 28.10., 3.11.,4.11., 8.11., 10.11., od godz. 16:15, Gmach Starej Chemii PW
2. Analytical techniques in element speciation studies in food and food supplements
 • prof. Robert F. Singer, WTM Institute University of Erlangen, Germany
 • Szczegółowe informacje o wykładach można uzyskać w Centrum Studiów Zaawansowanych: www.csz.pw.edu.pl
 • Wykłady współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.