Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne zajęcia z “Emisji głosu”.
Zajęcia odbywają się w środy w sali 422 Gmachu Głównego,w godzinach 16:35- 18:05 oraz 18:10-19:45.

Harmonogram zajęc_emisja głosu 2010/2011

Kontakt: Karolina Tymińska, tel.: (22) 243- 57-62, e-mail: k.tyminska@ca.pw.edu.pl
lub z prowadzącą zajęcia mgr Ewą Szmyd, e-mail: ewaszmyd@ wp.pl