Zapraszamy do składania oferty na druk i dostawę broszury informacyjnej.

Termin składania ofert: 20.10.2010r.do godz.11:00
Numer ogłoszenia: 280789 – 2010

Szczegółowe informacje (w tym ogłoszenie i SIWZ) w zakładce: zamówienia publiczne.