Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej posiada wolny etat w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku samodzielny referent /specjalista ds. staży i szkoleń w ramach projektu „ Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Minimum 3-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy w przypadku stanowiska specjalisty,
  • Bardzo dobra obsługa komputera,
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Mile widziana znajomość w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Bardzo dobra organizacja pracy,
  • Komunikatywność,
  • Wysoka kultura osobista.

Dokumenty należy składać do dn. 30.11.2010 r. w pokoju 50 H w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3 lub przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@csz.pw.edu.pl, tel.22/ 234 – 59 – 93.

Etat współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.