Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: KONKURS O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW (CAS/18/POKL) oraz   DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/19/POKL).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze CSZ od 22 listopada do 3 grudnia 2010 r.
Regulamin oraz szczegółowe informacje na stronie www.csz.pw.edu.pl

Plakat informacyjny_stypendia wyjazdowe CSZ