Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Kierownik Projektu
serdecznie zapraszają na konferencję:

“Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
- nauka, gospodarka, rynek pracy”

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2010r. o godz. 13:00
Mała Aula PW, Gmach Główny, Pl.Politechniki 1, piętro II

—————————————————————————————————————————————

Konferencja pod honorowym patronatem
Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Barbary Kudryckiej.

W programie Konferencji:

Sesja I (godz. 13:00- 13:45)

Otwarcie i przywitanie uczestników konferencji przez Rektora PW
prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika.

Prezentacja-podsumowanie 2 lat realizacji Projektu przez kierownika Projektu
dr inż. Rafała Ruzika.

Przerwa kawowa godz.13:45-14:00

Sesja II (14:00- 15:15)

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – współpraca Uczelni z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi.

 • dr Krzysztof Chełmiński (Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii)
 • Dorota Piecuch (Sodexo Polska)
 • Karol Marek Sęp (Basell Orlen Polyolefins sp. Z o.o.)
 • Paweł Wlazło (Instytut Tele- i Radiotechniczny)
 • Wrażenia stażystów – studentów PW (Magdalena Sielczak, Piotr Guńka)

Przerwa kawowa godz.15:15-15:30

Sesja III (15:30- 16:30)

Studia – nowe kierunki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy.

 • „Studia Anglojęzyczne: stan, rozwój, perspektywy”
  prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Pełnomocnik  Rektora ds. studiów w języku angielskim)
 • „Centralne wspomaganie umiędzynarodowienia Uczelni”
  dr inż. Marek Polak (Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej)
 • „Międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna”
  prof. nzw. dr hab. Natalia Golnik (Wydział Mechatroniki PW
 • „Studia II stopnia na Wydziale Architektury”
  dr inż. Krzysztof Koszewski (Prodziekan ds. studiów na  Wydziale Architektury)
 • „Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku”
  dr inż. Piotr Wiliński (Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku)

konferencja_program 29112010

plakat_konferencja