Poniżej przedstawiamy Państwu materiały prelegentów-prezentacje wygłoszone na konferencji ‘PRPW- nauka, gospodarka, rynek pracy” (Warszawa, 29 listopada 2010r.)

prezentacja_Rafal Ruzik- kierownik Projektu PRPW

SESJA III (godz. 15:30-16:45)

Studia – nowe kierunki i specjalności dostosowane  do wymagań rynku pracy

 • „Studia Anglojęzyczne: stan, rozwój, perspektywy”
  prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Pełnomocnik  Rektora ds. studiów w języku angielskim)
  prezentacja_prof. Zielinska
 • „Centralne wspomaganie umiędzynarodowienia Uczelni”
  dr inż. Marek Polak (Dyrektor CWM)
  prezentacja_dr Polak
 • „Międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna”
  prof. nzw. dr hab. Natalia Golnik (Wydział Mechatroniki PW)
 • „Studia II stopnia na Wydziale Architektury”
  dr inż. Krzysztof Koszewski (Prodziekan ds. studiów na  Wydziale Architektury)
 • „Studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku”
  dr inż. Piotr Wiliński (Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku)
  prezentacja_dr Wilinski