Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów w ramach programu stypendialnego CSZ.

Kandydaci wymienieni na liście otrzymają stypendium po podpisaniu umowy z Centrum Studiów Zaawansowanych PW.  Stosowne informacje zostaną przesłane Stypendystom drogą e-mail w przeciągu kilku dni.

Łącznie o naukowe stypendia dla młodych doktorów ubiegały się 33 osoby. Wszystkie złożone wnioski przeszyły pozytywnie cześć formalną.
Wnioski te zostały przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej.Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów to połowa  grudnia 2010 r.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym na stronie www.csz.pw.edu.pl