Wybrano najkorzystniejszą ofertę na “Promocję programu Architecture for Society of Knowledge na anglojęzycznych portalach architektonicznych o zasięgu międzynarodowym” (przetarg nr 390008 – 2010).

Szczegółowe informacje w zakładce: zamówienia publiczne.