Wszystkim uczestnikom ogólnouczelnianej konferencji “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej- nauka, gospodarka, rynek pracy”, która odbyła się 29 listopada 2010r.,  serdecznie dziękujemy za udział.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy Państwu projekt “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, szczególnie rezultaty osiągnięte w ciągu 2 lat realizacji. Panel  drugi poświęcony był stażom długoterminowym .W ramach tego panelu głos zabrali przedstawiciele firm przyjmujący stażystów (dr Krzysztof Chełmiński -Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii, Tomasz Majchrzak- Basell Orlen Polyolefins sp. Z o.o., Paweł Wlazło- Instytut Tele- i Radiotechniczny) oraz studenci, którzy taki staż odbyli (Magdalena Sielczak, Piotr Guńka).

W ramach Projektu finansowane są stypendia pozwalające na odbycie co najmniej 3 miesięcznych staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Program staży realizowany jest na 7 Wydziałów PW. Celem jest ułatwienie najlepszym studentom Politechniki zdobycie praktycznej wiedzy, która ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Ostatni panel poświęcony był studiom: anglojęzycznym, doktoranckim, I i II stopnia , zmodernizowanym lub utworzonym w ramach Projektu. Swoje prezentacje przedstawili kierownicy ww.studiów: prof. Teresa Zielińska, dr Marek Polak, dr Piotr Wiliński, prof. Natalia Golnik , dr Krzysztof Koszewski.

Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe część gości nie mogla uczestniczyć w konferencji, tym bardziej dziękujemy uczestnikom, którym jednak udało się dotrzeć, szczególnie gościom z Płocka. Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za prezentację.

Poniżej galeria zdjęć  z konferencji.