Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Kierownik Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” informują o 2 wolnych etatach na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki na Wydziale Chemicznym.

I. WOLNY ETAT- ADIUNKT

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub chemicznych
 • przygotowanie w zakresie biologii molekularnej
 • znajomość technik  biologii molekularnej
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie dydaktyczne
 • mile widziana wiedza z zakresu chemii bioorganicznej, doświadczenie w pracy z enzymami i mikroorganizmami, znajomość prowadzenia hodowli komórkowych, znajomość technik analitycznych

Szczegółowych informacji o zakresie pracy dydaktycznej i naukowej udziela:
Kierownik Zakładu, Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski,
Gmach Chemii, pokój nr 16,
tel. (0-22) 234 5631

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Odpis dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora)
 6. Wykaz dorobku naukowego

Wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04 marca 2011 r. w Biurze Dziekana
(Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 pok. 162).

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony (2 lata),
 • wymiar etatu – 0,9,
 • zatrudnienie od 1 kwietnia 2011 r.

Do 31.03.2013 r. etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Termin rozstrzygnięcia: do 11 marca 2011r.

——————————————————–

II. WOLNY ETAT- ADIUNKT

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk chemicznych lub biologicznych,
 • dobre przygotowanie w zakresie biomateriałów, znajomości metodyki ich otrzymywania i badania (biozgodność, uwalnianie substancji aktywnych, biodegradacja),
 • znajomość technik analitycznych (np. NMR, FTIR, UV-Vis, GC, HPLC, sensory i biosensory),
 • doświadczenie w pracy z enzymami i mikroorganizmami, znajomość prowadzenia hodowli komórkowych,
 • mile widziana znajomość procesów fermentacyjnych oraz wiedza z zakresu chemii polimerów,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie dydaktyczne.

Szczegółowych informacji o zakresie pracy dydaktycznej i naukowej udziela:
Kierownik Zakładu,
Prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski,
Gmach Chemii, pokój nr 16,
tel.
(0-22) 234 5631

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Odpis dyplomu doktorskiego (lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora)
 6. Wykaz dorobku naukowego

Wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. w Biurze Dziekana
(Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 pok. 162).

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony (2 lata),
 • wymiar etatu – 0,9,
 • zatrudnienie od 1 kwietnia 2011 r.

Do 31.03.2013 r. etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Termin rozstrzygnięcia: do 7 marca 2011r.