Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs “Metody matematyczne w informatyce – Efektywne algorytmy realizowane programowo lub w sprzęcie”.

Początek kursu: 2 marca 2011 r. (czas trwania każdego kursu: 32 godziny)

Terminy spotkań: środy, godz. 17:15-19:00, Gmach Główny PW, s. 315 (III p.).

Prowadzący: dr Piotr Sapiecha

Wykład będzie poświęcony projektowaniu i analizie algorytmów realizowanych programowo lub w sprzęcie.
W pierwszej części kursu omówione zostaną takie zagadnienia jak: szybkie algorytmy arytmetyczne i sieci sortujące,  algorytmika podczas akceleracji obliczeń w kryptografii (RSA, ElGamal, krzywe eliptyczne) oraz w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (FFT). W ostatniej części wykładu omówione zostaną pewne złożone obliczeniowo zagadnienia z klasy NP-trudnych, takie jak: problem spełnialności formuł rachunku zdań SAT, problem pokrycia zbiorami oraz problem kolorowania grafów. Równocześnie, bazując na przykładach problemów z dziedziny syntezy logicznej, zostaną pokazane możliwe obszary zastosowań algorytmów aproksymacyjnych dla problemów z klasy NP-trudnych.

Kursy zastosowań matematyki adresowane są do

  • kadry akademickiej,
  • pracowników naukowo-badawczych,
  • kadry kierowniczej,
  • doktorantów,
  • wszystkich innych zainteresowanych.

Wykłady organizowane są w ramach projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

Szczegółowe informacje o kursie na stronie: http://kursy.mini.pw.edu.pl/